Tegning af andele i Liseleje Havn A.M.B.A.

Tegning og indbetaling af andelsbeløb – Udstedelse af andelsbevis i Liseleje Havn.

 1. Andelen tegnes på nedestående tegningsaftale.
 2. Andelsbeløbet indbetales elektronisk (Netbank).
 3. Beløbet skal indgået til Sydbank Reg. Nr. 0570 Konto Nr. 0001706268.

  Ved elektronisk betaling (Kontooverførsel) skal følgende oplysninger gives.
  a) Indbetaling vedrørende Liseleje Havn A.M.B.A.
  b) Andelshaverens Navn, adresse, mail, og Tlf. Nr.
  c) I øvrigt udfyldes formularen på denne side.

Tidspunktet for beløbets kreditering i banken er afgørende for” (andelshavers nummer”) ved tildeling af bådplads.
Andelshaver modtager et andelsbevis fælles for alle tegnede andele. Regler for køb af andele i Liseleje Havn kan downloades her.

Ved tegningen af andelen pr. brev sendes dette til Liseleje Havns kasserer Søren Olsen Liselejevej 99, 3360 Liseleje Tlf: 40258856 – mail: info@liselejehavn.dk

TAK

Vi er ildsjæle som brænder for vores sag. Tegning af andele er afgørende for projektets fremtid. Sammen ser vi frem til at bygge en havn i Liseleje.