Tegning af andele i Liseleje Havn A.M.B.A.

Tegning og indbetaling af andelsbeløb – Udstedelse af andelsbevis i Liseleje Havn.

  1. Andelen tegnes ved at udfylde de ønskede oplysninger i formularen her på siden.
  2. Andelsbeløbet indbetales via Netbank.
  3. Beløbet skal indgået til Sydbank Reg. Nr. 0570 Konto Nr. 0001706268.

    Ved betaling i Netbank (kontooverførsel) skal følgende oplysninger gives.
    a) Indbetaling vedrørende Liseleje Havn A.M.B.A.
    b) Andelshaverens Navn, adresse, mail, og tlf.nr.

Når indbetaling er registreret, udstedes andelsbevis, fælles for alle tegnede andele, til Andelshaver.

 

Tidspunktet for beløbets kreditering i banken er afgørende for andelshavers nummer ved tildeling af bådplads.

Ved tegningen af andelen pr. brev sendes dette til Liseleje Havns kasserer Kim Grandal Langemosevej 16, 3520 Farum Tlf: 40259922 – mail: info@liselejehavn.dk

TAK

Vi er ildsjæle som brænder for vores sag. Tegning af andele er afgørende for projektets fremtid. Sammen ser vi frem til at bygge en havn i Liseleje.